Tilskud


Læs her om mulighederne for at få refunderet både kursusgebyret, transporten samt eventuelle udgifter til overnatning/forplejning -
OG få et stort tilskud til lønnen


Hvem

Medarbejdere og ledere, der er medlem af en fagforening og ansat i
en virksomhed, der enten er organiseret eller har tegnet overenskomst.
Vær dog opmærksom på, at nogle fagforeninger kun giver tilskud til ledige.

Hvad

Kursusgebyret dækkes fuldt ud. Der ydes hel eller delvis lønrefusion - afhænger af aftalen. Der ydes desuden tilskud til eventuel overnatning, tilskud til forplejning samt tilskud til transport.

Hvordan

Der skal søges om tilskud mindst 2 uger før kursusstart.
Ansøgningsskemaet ligger på hjemmesiden til din fagforening.

Hvorfor

Kompetencefonden er en aftale mellem arbejdsmarkedets parter.
Pengene er lagt ind i kompetencefonden som en del af lønforhandlingen.

Hvilket lovgrundlag

IKUF = Industriens Kompetence Udviklings Fond.
Andre søgeord: Kompetenceudviklingskontoen/selvvalgt uddannelse.
Bestemmelserne findes i Industriens Overenskomst §47, stk. 3 samt i Industriens Funktionæroverenskomst §25, stk. 7c.

Hvilke andre faktorer

Den medarbejder eller leder, der skal på kursus, skal have været ansat mindst 9 måneder i den pågældende virksomhed. Lærlinge eller elever kan ikke søge støtte til uddannelse. Den ansatte har ret til selvvalgt uddannelse. Retten omfatter op til 2 ugers selvvalgt uddannelse om året (74 timer), og der kan samles ubrugte timer og dermed ansøges om uddannelse i mere end 10 dage.
Der kan dog maksimalt ansøges om 30 dage/222 timer indenfor et år.

Der kan således gives tilskud til op til 10 ugers undervisning á 3 dage hos FLEX LEARNING A/S. Send en mail og fortæl, hvad du gerne vil dygtiggøres indenfor, hvis dine ønsker ikke lige passer med et standardmodul.

Opsummering

  • Medarbejderen aftaler frihed med virksomheden til deltagelse i det ønskede kursusforløb.
  • Medarbejderen udfylder og indsender herefter ansøgningsskemaet.
  • Ansøgningen godkendes og medarbejderen får direkte besked.
  • Pengene udbetales, når uddannelsesaktiviteten er afsluttet, og der
    er indsendt kopi af kursusbevis samt kopi af betalt kursusgebyr og lønseddel for kursusperioden.

Læs mere her:

Flex Learning giver undervisning til kursister fra virksomheder, der ønsker mere viden om økonomiSe positive udtalelser om kurser hos Flex Learning under menupunktet kursister