Udtalelser fra samarbejdspartnere


Læs her, hvad virksomheden EDEKA udtaler om Gitte Drost's evner i praksis indenfor strategisk omlægning, ledelse og økonomisk styring


Personalechef J. A. Iversen:

"Gitte Drost har i ansættelsesperioden deltaget i samtlige de opgaver, der forekommer i en virksomheds regnskabsafdeling, såsom likviditetsstyring, budgettering og budgetopfølgning, udarbejdelse af afdelingsregnskaber samt periode- og årsregnskaber. Herudover ledede Gitte Drost en større omlægning af virksomhedens regnskabssystem, hvilket i høj grad var Gitte Drost's fortjeneste, fra opstarten fungerede meget tilfredsstillende.


Læs her, hvad andre faglige samarbejdspartnere udtaler om underviserens personlige og faglige kompetencer


Direktør Jens Poul Petersen og Direktør Hans Poul Petersen:

"Vort første samarbejde med Gitte Drost går tilbage til omkring 1985, hvor vort firma Alfred & Christian Petersen A/S stod over for væsentlige ændringer mht. personale og bemanding af nye funktioner og opgaver i vor administration."
"Vi sætter pris på den enkle og ligefremme dialog, vi har med Gitte Drost; at hun samtidig har et meget vindende væsen og en hurtig opfattelsesevne - skader heller ikke." (Juni 2008)


Statsautoriseret revisor Peter Iversen, partner i KPMG:

"Jeg har fagligt kendt og samarbejdet med Gitte i mange år, og hun har altid udført sine opgaver med et stort engagement.
Gitte har været en meget samvittighedsfuld, dygtig og loyal samarbejdspartner." (Juni 2008)


Uddannelsesleder og kollega hos VIA, Anders Møller:

"Gitte er en underviser, der er meget kompetent både rent fagligt og undervisningsmæssigt. Det hjælper ikke, at en underviser er dygtig rent fagligt, hvis hun ikke kan "komme ud over rampen" og nå de studerende. Gitte kan begge dele." (Juni 2008).
Dette er et kort uddrag. Den fulde ordlyd kan rekvireres.


Kollega og underviser hos VIA, Sven Weel Jensen:

"Jeg kender Gitte som en engageret og kompetent underviser inden for sine fagområder. Gitte formår virkeligt at engagere sine studerende og finde frem til netop de områder, hvor de har behov for udvikling. Gitte er en god og loyal kollega, der altid er parat til tage en faglig og kollegial debat på et sagligt niveau, samtidig med et personligt engagement iblandet en stor del humor. Jeg har arbejdet sammen med Gitte siden 2005 og altid med stor glæde. Jeg er sikker på, at Gittes kursister vil få et stort udbytte af deltagelse i hendes kurser." (Juni 2008).


Læs her, hvad skoler og universiteter udtaler om Gitte Drost


"VIA University College", Horsens:

 

Uddannelsesleder for "Byggeriets Lederuddannelse", Åge Staghøj:

"Gitte er god til netop undervisning på et fagligt niveau, der tager udgangspunkt i, hvor de studerende befinder sig. Det lyder måske enkelt, men i praksis er det ikke alle undervisere, der har den kompetence." (2008)

 

Uddannelsesleder og kollega hos VIA, Anders Møller:

"Gitte er en underviser, der er meget kompetent både rent fagligt og undervisningsmæssigt. Det hjælper ikke, at en underviser er dygtig rent fagligt, hvis hun ikke kan "komme ud over rampen" og nå de studerende. Gitte kan begge dele." (2008)

 

Uddannelseschef Rickard Lindquist og studieleder Jann Søndergaard:

"Gitte Drost er engageret, initiativrig, positiv og hun har altid været velforberedt i forbindelse med de opgaver, hun har varetaget. Dette har også givet sig udslag i, at studerende og kursister har været meget tilfredse med hende som underviser/vejleder. Gitte Drost kan konkluderende karakteriseres som værende særdeles faglig dygtig og samvittighedsfuld samt udviklings- og samarbejdsorienteret." (2008)


"Horsens Handelsskole":

 

Uddannelseschef Ilse Kyndesgaard:

"I sin tid på Horsens Handelsskole har Gitte Drost hele tiden lagt et stort arbejde i at udvikle såvel undervisningen som sin egen faglige viden. Hun er dybt engageret, og har altid arbejdet effektivt og struktureret." (2000)

Gitte Drost står for undervisningen i kurser i regnskab, Excel og strategi hos Flex Learning