Tilpassede Kurser = Flexibel Læring


Vælg FLEX LEARNING som din partner
og få opskriften på, hvordan virksomhedens indtjening øges


FLEX LEARNING tilbyder dig:

 • Fjernsupport
 • Eneundervisning
 • Tilpassede kurser
 • Workshops og seminarer
 • Opkvalificering af medarbejdere

Få mere viden om - emner:

 • Regneark. Grundlæggende Excel. Videregående Excel. Avanceret Excel
 • Strategisk styring. Strategisk styring og sammenhæng med budgettet
 • Strategiformulering samt strategiimplementering og strategiopfølgning
 • Årsregnskabet, budgettet, kalkulationen, investering og finansieringen
 • Ledelses- og rapporteringsmodeller: Balanced Scorecards, Dashboards
 • Alternativ rapportering: Grønne regnskaber, etiske regnskaber, CSR 
 • Værdiansættelse af virksomheder - herunder brug af DCF-modellen
 • Kreditvurdering - herunder udarbejdelse og brug af styrkeprofilen
 • Markedsundersøgelse - herunder udarbejdelse af spørgeskema
 • Afsætningsøkonomi - Spanien og LA: Sprog, historie, kultur 
 • Samfundsøkonomi - DK og den globale økonomi
 • Problemafklaring og problemformulering
 • Projektskrivning og rapportering

Tilpasset kursus = fleksibel læring:

 • Afholdes på velindrettet kursussted i Horsens eller i jeres virksomhed
 • Emnerne kan kombineres afhængig af den tid, der er til rådighed
 • Prisen afhænger primært af graden af forberedelse
 • GRATIS hjælp fra underviser efter forløbet
 • Tidspunkt og omfang aftales

Temadage og seminarer:

 • Afholdes på velindrettet kursussted i Horsens eller i jeres virksomhed
 • Teorien anvendes konkret på jeres virksomhed, såfremt dette ønskes

Opkvalificering

Af enkelte medarbejdere eller af grupper af medarbejdere

Support

Der ydes desuden hjælp telefonisk eller pr. mail til Excel, regnskab, budgettering, strategiimplementering samt til økonomistyring generelt

Standardmoduler

Årsregnskabet (regnskabsforståelse)
Budgettering 1 (optimering af overskuddet)
Excel (grundlæggende, videregående og avanceret)
Strategisk styring (herunder planlægning og gennemførelse)
Budgettering 2 (optimering af kapaciteten, balancen og likviditeten)

Modulopbyggede kurser

Hvert modul kan tages uafhængigt af de andre moduler.

I øvrigt

Excel inddrages, når det findes naturligt.
Ethvert kursus kan afholdes på engelsk.

Næste skridt

Send en mail med dine "løse tanker" og få et uforpligtende tilbud

Gitte Drost og Flex Learning tilbyder tilpassede kurser i regnskab, Excel, budgettering og strategisk styring, der giver dit firma præcis de kompetencer, 
som der er brug for.