OMRÅDE 5: Regnskab og Regnskabsforståelse

Regnskabslæsning - Årsregnskabet


Effektiv SUPPORT - eller TEMAFORLØB - som det passer jer
Lad FLEX LEARNING blive din samarbejdspartner


Hvilket udbytte fås fra dette område?

  • Hjælp til at læse, forstå, analysere, vurdere et regnskab
  • Ovennævnte øger muligheden for at optimere indtjening
  • Bedre kommunikation omkring regnskab og økonomi

Konkrete områder:

  • Forståelse af regnskabsregler og regnskabsprincipper
  • Skelnen mellem omkostninger, aktiver, indtægter og passiver
  • Analyse og vurdering af virksomhedens samlede finansielle status

Nøgleord

Regnskabet. Regnskabsforståelse. Forstå årsrapporten. Regnskabsanalysen
Omkostninger, indtægter, aktiver, passiver, regnskabets bestanddele samt
lovkrav, afskrivninger, nedskrivninger, periodiseringer, værdiansættelse

Kurser i regnskabsforståelse, regnskabsanalyse, investering og finansiering, 
kalkulation, budgetlægning og budgetopfølgning, likviditetsstyring, samfundsøkonomi samt strategisk analyse
 - i dejlige lokaler hos LMO Horsens. Små hold giver effektiv indlæringKursus i regnskab. Regnskabsforståelse for 
håndværkere, bogholdere, bestyrelsesmedlemmer, kontorassistenter, ingeniører og ....
Kurser i Regnskab og Økonomi. Undervisning.