OMRÅDE 3: Excel på alle niveauer


Effektiv SUPPORT - eller TEMAFORLØB - som det passer jer
Lad FLEX LEARNING blive din samarbejdspartner


Hvilket udbytte fås fra dette område?

 • Hjælp til grundlæggende Excel
 • Hjælp til videregående og avanceret Excel
 • Hjælp til bedre opbygning af beslutningsmodeller og præsentationer

Konkrete områder:

 • opbygning af et logisk, overskueligt og velfungerende regneark
 • sammenkædninger indenfor arket, mellem ark og mellem filer
 • opsætning af individuelle faner, genveje og værktøjslinjer
 • indsættelse af hyperlinks, fotos, skærmklips og figurer
 • indsættelse af formler; herunder om brugen af:
 • absolutte og relative cellereferencer
 • anvendelse af statistiske funktioner
 • anvendelse af opslagsfunktioner
 • anvendelse af finansielle funktioner
 • anvendelse af logiske funktioner med
 • HVIS, HVIS OG, HVIS ELLER, HVIS HVIS
 • beslutningsmodeller i Excel; herunder
 • målsøgning og scenariestyring
 • indtastningsbegrænsninger
 • vis, skjul, lås celler og ark
 • gruppering af rækker og kolonner
 • diagrammer og præsentationer i Excel
 • datatabeller, pivottabeller, andre tabeller
 • sortering, filtrering og præsentation af data

Nøgleord

Pivottabeller. Datatabeller. Grafer, kurver og søjlediagrammer.
Økonomiske modeller til beslutningstagen opstilles og anvendes.
Budgetsimulering. Cash flow beregninger. Breakeven beregninger.

Kurser i Excel. Kursus i Excel. Korte kurser i Excel.Excelkurser. Excelkursus. Excel kurser. Excel kursus.