Strategisk Styring 
Fra Strategi til Budget


I den ene skuffe ligger regnskab, resultat- og likviditetsbudget.
I den anden skuffe ligger vision, mission, værdier, strategi og mål.
Hvordan bindes dette sammen? Interesseret? Læs videre nedenfor.


FLEX LEARNING tilbyder dig:

 • Effektive kurser til gode priser - begrænset deltagerantal
 • En underviser, der har humor, ledelseserfaring og en god uddannelse
 • GRATIS hjælp til strategiimplementering i egen virksomhed efter kurset

Udbytte:

 • Viden om, forståelse af og evne til brug af teoretiske modeller indenfor ledelse og planlægning af virksomhedens langsigtede styring
 • Bedre sammenhæng mellem virksomhedens kortsigtede budgetter og den langsigtede styring: vision, mission, strategi, mål, plan, budget
 • Bedre styring og større indtjening, idet dette modul er rettet mod den fremadrettede styring i virksomheden - og kobler kort og lang sigt

Du lærer:

 • at foretage en strategisk analyse af virksomheden fra bunden
 • at arbejde med modeller indenfor strategisk planlægning og styring; herunder præsentation og vurdering af teorier, praktisk brug af disse samt vurdering af sammenhænge og konflikter i styringsopgaven
 • at skelne mellem styringsopgaven, der er et led i en periodisk proces, og den som anvendes ad-hoc i forbindelse med beslutningstagen
 • at se mere nuanceret på budgettets rolle i organisationen
 • at skabe sammenhæng mellem virksomhedens strategi og budget
 • at forstå samfundsøkonomien og dennes påvirkning på virksomhedens indtjening

Formål:

 • Bedre mulighed for at anvende værktøjer som et styringsredskab
 • Bedre mulighed for kommunikation omkring strategisk styring
 • Bedre mulighed for at styre og optimere indtjening ved at se helheder

Nøgleord

Fra idé til strategi, fra strategi til budget, fra strategi til dagligdag.
Strategisk styring som virksomhedens arbejdsplan: fastlæggelse af strategi og kobling af denne til virksomhedens budget og dagligdag.
Virksomhedsstyring på kort og på lang sigt - herunder håndtering af konflikterne og problemerne i den strategiske styring.
Budgettets forskellige roller og sammenhæng med strategien.
Det strategiske planlægnings- og ledelsesværktøj "Balanced Scorecard" og andre modeller indenfor økonomistyring inddrages.
Samfundsøkonomiens påvirkning på virksomhedens indtjening.


Indhold

Undervisning i vision, mission, værdi, forretningsstrategi og mål.
Hjælp til individuel formulering af vision, mission, værdi, strategi og mål.
Intern analyse af virksomheden ved hjælp af flere forretningsmodeller.
Vurdering af virksomhedens samfundsøkonomiske forhold: PEST-analyse.
Vurdering af de konkurrencemæssige forhold: Porters 5-forces analyse.
Identifikation af de interne og eksterne forhold: SWOT-analyse.
Fastlæggelse af de strategiske tiltag med udgangspunkt i TOWS-analyse.
Planlægningsniveauer og virksomhedens overordnede styringsmodel.
Diskussioner med udgangspunkt i læste artikler: "Hvad skaber værdi på virksomhedens bundlinje - i relation til ledelse og medarbejdere".
Balanced Scorecard (BSC) og Budgettets rolle i den strategiske styring.
Samfundsøkonomiens betydning for den strategiske styring.
Måling og opfølgning på strategimplementeringen.
Konflikter og problemer i den strategiske styring.

Hvornår

Der undervises tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.30-16.30.
I alt 24 timer svarende til ca. 30 lektioner.
Udbydes i uge 8 og i uge 48.

Læs mere om, hvad du får på et kursus

Strategisk styring er blandt de mange økonomiske kompetencer, som du får med fra undervisning hos Flex Learning 
samt viden om mission, vision, strategi, PEST, Porter, SWOT, TOWS, BSC og budget.Kursus i mission, vision, strategi, PEST, Porter, SWOT, TOWS, BSC (Balanced Scorecard) og budget. 
Deltagere i gang med at styrke virksomhedens konkurrenceevne via undervisning i strategisk styring og langtidsstyring hos Flex Learning.
Bedre styring
Større indtjening
FLEX LEARNING A/S