OMRÅDE 1: Strategisk styring


Effektiv SUPPORT - eller TEMAFORLØB - som det passer jer
Lad FLEX LEARNING blive din samarbejdspartner


Hvilket udbytte fås fra dette område?

  • Anvendelse af teoretiske modeller til formulering af virksomhedens langsigtede strategi
  • Redskaber til at skabe sammenhæng mellem vision, mission, værdier, strategi og mål
  • Redskaber til at implementere strategierne - fra Strategi til Budget
  • Bedre sammenhæng mellem virksomhedens kortsigtede budgetter og den langsigtede styring

Konkrete områder:

  • Strategisk analyse af virksomheden fra bunden
  • Arbejde med modeller indenfor strategisk planlægning og styring; herunder præsentation og vurdering af teorier, praktisk brug af disse samt vurdering af sammenhænge og konflikter i styringsopgaven
  • Den vigtige skelnen mellem styringsopgaven, der er et led i en periodisk proces, og den som anvendes ad-hoc i forbindelse med beslutningstagen
  • Samfundsøkonomien og dennes påvirkning på virksomhedens indtjening
  • Budgettets mange forskellige formål i organisationen - og konflikter heri

Nøgleord

Fra idé til strategi, fra strategi til budget, fra strategi til dagligdag.
Strategisk styring som virksomhedens arbejdsplan: fastlæggelse af strategi og kobling af denne til virksomhedens budget og dagligdag.
Virksomhedsstyring på kort og på lang sigt - herunder håndtering af konflikterne og problemerne i den strategiske styring.
Budgettets forskellige roller og sammenhæng med strategien.
Det strategiske planlægnings- og ledelsesværktøj "Balanced Scorecard" og mange andre kendte og nyttige modeller indenfor økonomistyring inddrages.

Strategisk styring er blandt de mange økonomiske kompetencer, som du får med fra undervisning hos Flex Learning 
samt viden om mission, vision, strategi, PEST, Porter, SWOT, TOWS, BSC og budget.Kursus i mission, vision, strategi, PEST, Porter, SWOT, TOWS, BSC (Balanced Scorecard) og budget. 
Deltagere i gang med at styrke virksomhedens konkurrenceevne via undervisning i strategisk styring og langtidsstyring hos Flex Learning.