OMRÅDE 4: Budgettering - fokus på balancen


Effektiv SUPPORT - eller TEMAFORLØB - som det passer jer
Lad FLEX LEARNING blive din samarbejdspartner


Udbytte fra investeringsområdet

  • Opstilling og vurdering af investeringsmuligheder i maskiner og projekter
  • Valg mellem investeringsmuligheder og strategiske omkostninger
  • Beregning af det optimale udskiftningstidspunkt
  • Samfundsøkonomiens påvirkning

Udbytte fra finansieringsområdet

  • Viden om og vurdering af låneformer og tilbagebetalingsmetoder
  • Beregning af intern rente på lån og leverandørkreditter
  • Samfundsøkonomiens påvirkning af renteniveau

Nøgleord INVESTERINGER

Den aktive, direkte investering: Nybyggeri og ombygning. Nye markeder.
Nye produkter. Økonomisk beregning af projekter og strategiforslag.
Hvornår bør firmabilen eller maskinen udskiftes.
Investeringskalkulationen. Hvilke poster, hvordan og hvorfor.
Beregning af investeringens rentabilitet samt vurdering af likviditet, usikkerhed, risiko. Hvilke andre faktorer, bør inddrages i beslutningen.
Projektet som en investering. Valg af projekter. Er udvidelsen rentabel.

Nøgleord FINANSIERING

Lånetyper. Låneformer. Crowdfunding. Intern rente.
Opstilling, beregning og vurdering af finansieringsbehov.
Leverandørkreditten som finansieringskilde. Beregning af effektiv rente
på kassekreditten, når både provision samt udnyttelsesgrad medregnes.
Hvilket lån er det billigste, når stiftelsesomkostninger og kurstab medregnes
Vurdering af likviditet, usikkerhed, tilbagebetaling, risiko samt andre relevante faktorer. Hvilke andre faktorer bør inddrages ved valg.

Undervisning i investering & finansiering for virksomheder

Undervisning i investering og finansiering styrker virksomhedens økonomiske situation. 
Kursus i regnskab og kursus i samfundsøkonomi inddrages. Der ydes hjælp til Excel