Budgettering 2 - med fokus på balancen
Optimering af kapacitet og likviditet


Vælg FLEX LEARNING som din partner og få opskriften på, hvordan virksomhedens indtjening øges gennem optimering af balancen


FLEX LEARNING tilbyder dig:

 • Undervisning over 3 dage - meget koncentreret
 • Individuel vejledning under kurset samt GRATIS efter kurset
 • Kurser på centralt beliggende og velindrettet kursussted i Jylland

Del I - INVESTERING. Tjen penge på at foretage de rentable valg!

Udbytte:

 • GRATIS hjælp til investering efter kurset
 • Evne til at opstille og vurdere investeringsmuligheder
 • Bedre likviditetsstyring og større indtjening, idet dette modul
  er rettet mod den fremadrettede økonomistyring i virksomheden
 • Viden om aktier, obligationer samt investering i maskiner og projekter
 • Investeringsrådgivning er ikke en del af kurset, men ...

Du lærer:

 • at opstille, beregne og vurdere hvorvidt en investering er rentabel
 • at beregne det optimale tidspunkt for udskiftning af investeringen
 • hvilke aktiviteter der tjenes penge på og hvordan
 • at foretage valg mellem opstillede projekter
 • at virksomhedens strategiske omkostninger også er en investering
 • om samfundsøkonomiens påvirkning på virksomhedens budget
 • at sortere viden i forbindelse med investeringsbeslutninger

Formål:

 • Bedre forståelse for vigtigheden af god økonomistyring
 • Bedre mulighed for at styre og optimere indtjeningen og balancen
 • Bedre mulighed for kommunikation omkring investeringer og økonomi

Nøgleord

Viden om den passive, indirekte investering: Aktier og obligationer.
Den aktive, direkte investering: Nybyggeri og ombygning. Nye markeder. Nye produkter. Økonomisk beregning af projekter.
Hvornår bør firmabilen eller maskinen udskiftes?
Investeringskalkulationen. Hvilke poster, hvordan og hvorfor.
Beregning af investeringens rentabilitet samt vurdering af likviditet, usikkerhed, risiko samt andre relevante faktorer.
Projektet som en investering. Valg af projekter. Rentable udvidelser.
Forstå samfundsøkonomiens påvirkning på investeringskalkulationen.

Del II - FINANSIERING. FUNDING. Tjen penge på dine valg!


Udbytte:

 • GRATIS hjælp til finansiering efter kurset
 • Evne til at opstille og vurdere finansieringsmuligheder
 • Bedre likviditetsstyring og større indtjening, idet dette modul
  er rettet mod den fremadrettede økonomistyring i virksomheden
 • Viden om lån, kreditter og andre finansieringsmuligheder
 • Rådgivning om finansiering og funding er ikke en del af kurset, men ...

Du lærer:

 • om forskellige låneformer og tilbagebetalingsmetoder
 • at beregne interne rente på lånet og på kassekreditten
 • at vurdere leverandørernes forskellige betalingsbetingelser
 • at opstille, beregne og vurdere hvilket lån, der er det billigste
 • at forstå samfundsøkonomiens påvirkning på den aktuelle rente
 • at sortere viden i forbindelse med finansieringsbeslutninger

Formål:

 • Bedre forståelse for vigtigheden af god økonomistyring
 • Bedre mulighed for at styre og optimere indtjeningen og balancen
 • Bedre mulighed for kommunikation omkring finansiering og økonomi

Nøgleord

Lånetyper. Låneformer. Crowdfunding. Intern rente.
Opstilling, beregning og vurdering af finansieringsbehov.
Leverandørkreditten som finansieringskilde. Beregning af effektiv rente
på kassekreditten, når både provision samt udnyttelsesgrad medregnes.
Hvilket lån er det billigste, når stiftelsesomkostninger og kurstab medregnes
Vurdering af likviditet, usikkerhed, tilbagebetaling, risiko samt andre relevante faktorer. Hvilke andre faktorer bør inddrages ved valg mellem forskellige finansieringskilder.
Forstå samfundsøkonomiens påvirkning på finansieringsbeslutningen.

Hvornår

Der undervises tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.30-16.30.
I alt 24 timer svarende til ca. 30 lektioner.
Udbydes i uge 11 og i uge 45.

Klik her for kursusbeskrivelsen som PDF-fil. Virker bedst med HENT og ÅBN

Undervisning i investering & finansiering for virksomheder

Undervisning i investering og finansiering styrker virksomhedens økonomiske situation. 
Kursus i regnskab og kursus i samfundsøkonomi inddrages. Der ydes hjælp til Excel