Gitte Drost

Gitte har praktisk erfaring fra flere forskellige produktionsvirksomheder, hvor arbejdsområderne har været årsregnskab, budgettering og kalkulation, forsikringsforhold, investeringsbeslutninger, strategioplæg, salg og markedsføring samt implementering af nye it-systemer.
Derudover har Gitte været ansat som økonomichef og personaleansvarlig i stor engrosvirksomhed.

Desuden har Gitte Drost siden 1987 drevet egen virksomhed, hvor arbejdsområderne er årsregnskab, budgettering og økonomistyring,
finansiel rådgivning, Excel support, søgemaskineoptimering.

Siden 1985 har Gitte sideløbende med ovennævnte undervist og ydet support i økonomi, markedsføring, excel og strategisk styring. Den 31. juli 2008 fratrådte Gitte Drost efter eget ønske sin stilling som lektor på "VIA University College" for at starte som underviser og konsulent i firmaet "FLEX LEARNING A/S".

Teoretisk uddannelse indenfor Økonomi og Strategisk Styring:
"HD i Regnskabsvæsen" samt "Cand.merc.aud."

Teoretisk uddannelse indenfor Sprog:
University of Cambridge, "Certificate of Proficiency in English - Speaking" og "Certificate of Advanced English - Writing". Sidefag (bifag) i Spansk.

Gitte har desuden en pædagogisk uddannelse, men den virkelige kompetence er evnen til at møde deltageren på det rigtige niveau.

Personlige kvalifikationer: Godt humør, stort engagement og gode kommunikative evner.

Læs eventuelt mere nedenfor, hvor Gitte har "plukket" lidt fra sit CV:

Jeg er uddannet HD samt Cand.Merc. i 6 hovedområder: Regnskabsvæsen, driftsøkonomi, nationaløkonomi, revision, skat og jura.
Desuden har jeg et sidefag i spansk fra Odense Universitet.

Jeg er en erfaren underviser og økonomisk sparringspartner.

Jeg er styret af mine egne høje krav, som er at være: Engageret, positiv og velforberedt. Jeg er meget internationalt orienteret med hensyn til hvad der sker i "den store verden". Personligt er jeg ret "Open-minded". Mit fag er også min hobby. Jeg har både evnen og lysten til at lære nyt.

Min styrke er "at undervise og at yde support" samt min positive holdning overfor andre mennesker. Min styrke indenfor undervisning og support er min evne til at finde det faglige niveau, der tager udgangspunkt i, hvor virksomheden befinder sig.

Jeg har beskæftiget mig med følgende fagområder i praksis eller som underviser, projektvejleder, beskikket censor: Årsregnskabet, budget og kalkulation, strategisk styring, markedsføring, samfundsøkonomi (herunder teorier omkring outsourcing og påvirkningen på den konkrete virksomhed) investering (vurdering af projekter samt investering i værdipapirer), finansieringssiden, statistik, værdiansættelse af virksomheder, spansk (sproget, kulturen og historien), engelsk (som undervisningssprog fra år 2002), pædagogik, e-learning, online markedsføring, metodefag og spørgeskemaundersøgelser.

Desuden fungerer jeg som beskikket censor på "Akademiuddannelserne", "Professionsbacheloruddannelserne", "Global Business Engineering", "Finansøkonom", "Serviceøkonom", "Markedsføringsøkonom" og "Handelsøkonom".

Af innovative opgaver har jeg sammen med kolleger blandt andet udviklet og implementeret:
Fronter som kommunikationsplatform, coachingprogrammer af de studerende, innovationsuger, fester og arrangementer for udvalgte uddannelsesgrupper, fælles værdigrundlag for specifikke uddannelser, e-learning (synkront og asynkront), brugen af den elektronisk tavle, spørgeskemaundersøgelser, nye kurser på eksportingeniøruddannelsen samt optimering af det internationale udvekslingsprogram for studerende og undervisere.

Desuden har jeg undervist i udlandet 6 gange - fordelt på Spanien, Cypern og Australien - samt afholdt møder og præsentationer i disse lande.

Hos Flex Learning underviser Gitte Drost i regnskabsanalyse, strategisk styring m.v.
Gitte Drost står for undervisningen i kurser i regnskab, Excel og strategi hos Flex Learning