FLEX LEARNING A/S


Vision:

FLEX LEARNING skal være den bedste til at yde support samt
til at afholde kurser og temadage indenfor området

Mission:

FLEX LEARNING ønsker at dække virksomhedens behov for
og ønske om øget viden om "økonomisk styring"

Konceptet er korte og effektive opkvalificeringsforløb, som er overskuelige at afsætte tid til, og som gør en forskel efterfølgende - og effektiv supporthjælp

Supporthjælp er som udgangspunkt pr. mail, men andet kan også aftales

Virksomhedens ønsker og behov er i det hele taget omdrejningspunktet

Værdier:

Underviser gør alt for at møde velforberedt, engageret og med godt humør.
Supporthjælpen bør være hurtig, effektiv og forståelig
Der ydes høj kvalitet i alt: temadage, supporthjælp, sammenhæng mellem
pris og ydelse, kommunikation m.v.

Kurser i regnskabsforståelse, regnskabsanalyse, investering og finansiering, 
kalkulation, budgetlægning og budgetopfølgning, likviditetsstyring, samfundsøkonomi samt strategisk analyse
 - i dejlige lokaler hos LMO Horsens. Små hold giver effektiv indlæringKurser i regnskab, budgettering, Excel, strategiudvikling afholdes i Horsens, nær Aarhus.