OMRÅDE 2: Budgettering - fokus på driften


Effektiv SUPPORT - eller TEMAFORLØB - som det passer jer
Lad FLEX LEARNING blive din samarbejdspartner


Hvilket udbytte fås fra dette område?

 • Bedre styring af likviditet og omkostninger giver større indtjening;
  fokus rettes mod den fremadrettede økonomistyring i virksomheden
 • Viden og evne til opstilling, vurdering og kommentering af et budget

Konkrete områder:

 • budgetlægning, budgetopfølgning, likviditet
 • analyse af budgetafvigelser helt "ind til benet"
 • brugen af denne viden til at opnå større indtjening
 • omkostningsbegrebet i sammenhæng med kalkulationen
 • fordele og ulemper ved omkostningsfordeling i kalkulationen
 • opstilling og vurdering af et budget for resultat, likviditet og balance
 • samfundsøkonomiens påvirkning på budget, indtjening og strategi

Nøgleord

Budget. Kalkulation. Omkostningsbegreber.
Resultatbudget, likviditetsbudget, balancebudget.
Omkostningsfordeling, omkostningsforståelse og brugen heraf.
Produktkalkulation. Projektkalkulation. Hvilke poster, hvordan og hvorfor.
Samfundsøkonomiens påvirkning på budget og indtjening.

Undervisning i budget og kalkulation for virksomheder


Kursus i budgettering og kalkulation styrker virksomhedens økonomiske situation. 
Regnskabskursus og kursus i samfundsøkonomi inddrages.