Udtalelser fra uddannelsesinstitutioner


Læs her, hvad skoler og universiteter udtaler om underviseren


"VIA University College"
(Ingeniørhøjskolen/Vitus Bering), Horsens:

 

Uddannelsesleder for "Byggeriets Lederuddannelse", Åge Staghøj:

"Gitte er god til netop undervisning på et fagligt niveau, der tager udgangspunkt i, hvor de studerende befinder sig. Det lyder måske enkelt, men i praksis er det ikke alle undervisere, der har den kompetence." (2008)

 

Uddannelsesleder og kollega hos VIA, Anders Møller:

"Gitte er en underviser, der er meget kompetent både rent fagligt og undervisningsmæssigt. Det hjælper ikke, at en underviser er dygtig rent fagligt, hvis hun ikke kan "komme ud over rampen" og nå de studerende. Gitte kan begge dele." (2008)

 

Uddannelseschef Rickard Lindquist og studieleder Jann Søndergaard:

"Gitte Drost er engageret, initiativrig, positiv og hun har altid været velforberedt i forbindelse med de opgaver, hun har varetaget. Dette har også givet sig udslag i, at studerende og kursister har været meget tilfredse med hende som underviser/vejleder. Gitte Drost kan konkluderende karakteriseres som værende særdeles faglig dygtig og samvittighedsfuld samt udviklings- og samarbejdsorienteret." (2008)

"Horsens Handelsskole":

 

Uddannelseschef Ilse Kyndesgaard:

"I sin tid på Horsens Handelsskole har Gitte Drost hele tiden lagt et stort arbejde i at udvikle såvel undervisningen som sin egen faglige viden. Hun er dybt engageret, og har altid arbejdet effektivt og struktureret." (2000)

Flex Learning underviser i regnskab og strategisk styring på små hold i hyggelige lokalerUndervisning i regnskabsanalyse, budget, BSC, PEST, Porter, mission, vision, strategi, investering, finansiering, likviditet, samfundsøkonomi m.v.
Bedre styring
Større indtjening
FLEX LEARNING A/S